Doradztwo podatkowe

W ramach usługi doradztwa podatkowego Kancelaria oferuje szeroki wachlarz różnorodnych form wsparcia, w tym m.in.:

 • konsultacje oraz porady w zakresie interpretacji aktów prawnych oraz konkretnych zdarzeń wywołujących skutki podatkowe,
 • interpretacji oraz wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa podatkowego,
 • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych
  – doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) ,
  – doradztwo w zakresie podatku od spadków i darowizn,
  – doradztwo w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) ,
 • reprezentowanie Klienta w sporach przed organami podatkowymi,
 • doradztwo w zakresie międzynarodowych kwestii związanych z cenami transferowymi,
 • wsparcie podczas kontroli podatkowej przedsiębiorstwa,
 • doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania oraz formy prowadzenia działalności dla nowopowstających firm.