Kadry i płace

Kancelaria świadczy również kompleksowe usługi z zakresu polityki pracowniczej. W ramach tej usługi zaliczamy:

  • sporządzanie list płac,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych od wynagrodzeń pracowniczych,
  • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem stosunku pracy,
  • prowadzenie dokumentacji pracowniczej,
  • przygotowanie dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy,
  • przygotowywanie dokumentów zgłoszeniowych i deklaracji do ZUS,
  • elektroniczny przekaz dokumentów do ZUS,
  • rozliczanie umów zleceń i o dzieło,
  • badanie prawidłowości rozliczeń w ZUS,
  • pozostałe czynności wynikające z przepisów prawa pracy.