Usługi księgowe

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia dokumentacji podatkowej. Do głównych obowiązków Klienta jest terminowe dostarczenie Kancelarii dokumentów księgowych oraz uregulowanie zobowiązań podatkowych w terminie. Natomiast pozostałymi czynnościami zajmuje się kancelaria i są to m. in.:

  • prowadzenie książki przychodów i rozchodów,
  • prowadzenie i rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego,
  • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
  • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych,
  • pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej,
  • pomoc przy dokonywaniu przekształcenia formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej,
  • pomoc prawna przy zakończeniu prowadzenia dotychczasowej działalności gospodarczej,
  • PFRON,
  • zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska.